psalm 5 afrikaans

December 6, 2020 in Uncategorized

Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Contact | Disclaimer | 34 2 My King and my God, listen to me when I cry for help. 4 (5:5) Want U is nie ‘n God wat behae het in goddeloosheid nie; die kwaaddoener sal by U nie vertoef nie. 18 5:3 Gee ag op die stem van my hulpgeroep, my Koning en my God, want tot U bid ek. 63 19 Show full item record. 15 53 122 Pay attention when I sigh. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. 140 7 98 52 7 (5:8) Maar ek, deur die grootheid van u goedertierenheid mag ek in u huis ingaan, my buig na u heilige tempel, in u vrees. He lets me rest in green meadows; He leads me beside peaceful streams. 126 For pipes. My God, op U vertrou ek; laat my nie beskaamd staan nie; laat my vyande oor my nie juig nie. In this psalm, we see a beautiful portrait of God, as our good and faithful shepherd, Who leads us by still waters and guides us into the way of peace. 115 74 For you are not a God who is pleased with wickedness; with you, evil people are not welcome. PSALMS 55:6 Vrees en bewing kom oor my, en angs oordek my. In one sense David speaks from an Old Covenant perspective. 9 (5:10) Want in hulle mond is niks betroubaars nie; hulle binneste bring onheil; hulle keel is ‘n oop graf; hulle maak hul tong glad. In contrast to Psalm 4, Psalm 5 is a morning psalm (verse 3). 147 141 38 102 123 U laat dit goed gaan met die regverdige, Here. 39 I pray to you. Mission | 28 59 17 1-3), pleas for salvation (vv. 55 96 Psalm 57: The superscription provides a helpful backdrop for the psalm, which was composed after David escaped from Gath (see Psalms chapter 56 and 1 Sam 22:1). 148 13 127 51 117 Psalm 20 - NIV: May the LORD answer you when you are in distress; may the name of the God of Jacob protect you. 129 A psalm of David to be played on flutes. 103 48 46 25 132 4-7), and expresses faith that God will save them (vv. 131 PSALMS 55:7 Toe het ek gesê: Ag, had ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly! Die Here se Woord leer ons dat ons in daardie tye baie geduldig moet wees, want Hy is elke oomblik met ons. 75 PSALMS 55:8 Kyk, ek sou ver wegvlug; ek sou vernag in die woestyn! 72 61 Psalms 8:5 - wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? Psalm 23:5(NASB) Verse Thoughts. 71 'n Psalm van Dawid. 6 New Christian Bible Study. Laat hulle val deur hul planne; dryf hulle weg oor die menigte van hul oortredinge, want hulle is wederstrewig teen U. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) Psalms 8:5 (Afrikaanse Vertaling 1953) ADD TO CART. But I have calmed and quieted myself, I am like a weaned child with its mother; like a weaned child I am content. 21 112 May the LORD grant all your requests. A Note on the Meaning of “Holy” The fundamental idea behind the Hebrew word qadosh which occurs three times in this psalm (verses 3,5,9) is apart or separate. 36 35 Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Psalm 23 (New Living Translation) A Psalm of David. maar hulle wil my in die graf laat beland. The LORD is my shepherd; I have all that I need. 8-13). Find more Afrikaans words at wordhippo.com! 110 12 82 Handelinge 17:26 Jy is wonderlik mooi geskape. 27 90 8 (5:9) HERE, lei my in u geregtigheid om my vyande ontwil; maak u weg voor my reg. Die nuwe psalm- en gesangboek -- 8. 32 In the morning, LORD, you hear my voice; in the morning I lay my requests before you and wait expectantly. Die Afrikaanse psalmberyming -- 5. 106 $6.00 $6.00; Add to Cart. 8 af Die Bybel sê: “Die dooies weet glad niks nie.”—Prediker 9:5; Psalm 146:3, 4. en ( Psalm 119:105; Romans 15:4) Very often, the Bible can give us the guidance or encouragement that we need, Jehovah helping us to recall the desired passages. ’n Melodie van Dawid.. 12 Red my, o Jehovah, want die lojales het verdwyn.. Daar is nie meer getroue persone onder die mense nie. 2 … 121 Ja, almal wat U verwag, sal nie beskaamd staan nie. PSALMS 25:3 Gimel. 13 Mei 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Psalm 8:4-6 (5:2) O HERE, luister na my woorde, let op my versugting. 26 107 10 (5:11) Verklaar hulle skuldig, o God! 66 He is indeed, worthy of our worship and praise. Psalm 23 Pendant - Afrikaans; Psalm 23 Pendant - Afrikaans. Gebruik met toestemming. jw2019 Psalm 104:24 sê: “Hoe talryk is u werke, o Jehovah! 144 psalm translation in English-Afrikaans dictionary. ‘n Psalm van Dawid. Psalm 23:5. Psalm 5. 95 12 (5:13) Want U seën die regverdige, o HERE, U omring hom met welbehae soos met ‘n skild. 1 Maar ek, ek mag deur u groot liefde in u huis ingaan. 97 47 'n Psalm van Dawid. 68 ... 5 May we shout for joy over your victory and lift up our banners in the name of our God. Hoofstuk 5 Vir die musiekleier; met fluite. A place where the Lord once appeared may be called “holy ground” (Exodus 3:5). Biblical Commentary (Bible study) Psalm 85 EXEGESIS: THE CONTEXT: This psalm is a community lament in which the psalmist recounts blessings conferred on the people by the Lord (vv. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. 87 77 41 He renews my strength. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Psalm 139:14 73 Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 31 Thou preparest a table before me — Thou furnishest me with plenty and variety of provisions and comforts. Efesiers 1:11-12 Jy is nie 'n fout nie, Ek het jou beplan. 139 Vir die musiekleier: Op die Sjeminit* ingestem. Gee tog aandag aan my hulpgeroep, my Koning en my God,want tot U bid e 116 Afrikaans Psalm 23 Cross. Even here the topics of praise are varied, including prayer being answered (verse 2), sins being forgiven (verse … Continue reading "Commentary on Psalm 65:[1-8] 9-13" 44 This will make a great addition to your Christmas / gifting range. Gee tog aandag aan my hulpgeroep, my Koning en my God. 65 109 in die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag. 70 79 ‘n Psalm van Dawid. Psalms translation in English-Afrikaans dictionary. He who walks uprightly: In describing the character of the man who can live in God’s presence David begins with two general descriptions (walks uprightly, and works righteousness).i. 93 69 118 Psalm 131 - NIV: My heart is not proud, LORD, my eyes are not haughty; I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me. en At Psalm 8:3, 4, David expressed the awe he felt: “When I see your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you have prepared, what is mortal man that you keep him in mind, and the son of earthling man that you take care of him?” 5:2 o HERE, luister na my woorde, let op my versugting. 2 (5:3) Gee ag op die stem van my hulpgeroep, my Koning en my God, want tot U bid ek. Psalm 139:15-16 Ek het die regte tyd en plek bepaal waar jy gebore moes word. Size Guide Shipping Ask about this product. 104 94 Alef. I wait for you in hope. Vir die koorleier: met fluitspel. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Psalm 8:5: Psalm 8 HK Sondag 10 Daar kom tye in ons lewens wat die lewe regtig baie van ʼn mens vra. 14 105 O HERE, luister na my woorde, let op my versugting. 33 Psalm 139:15-16 Al jou lewensdae is geskryf in My Boek. 92 laat hulle deur hulle eie planne tot niet gaan. Begelei deur die orrel en blaasinstrumente. Die Afrikaanse gesangboek -- 7. In the morning I pray to you. 5 Reading the Psalm. Daar is talle wat van my sê:“Van God kom d 125 Psalms. 10 When one surveys Psalm 65 as a whole, what is most striking is the breadth of the psalm’s subject matter. 37 128 45 3 (5:4) In die môre, HERE, sal U my stem hoor; in die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. 40 Listen to my words, LORD, consider my lament. 6 (5:7) U sal die leuensprekers laat omkom; van die man van bloed en bedrog het die HERE ‘n afsku. Copyrights, Vir die musiekleier; met fluite. 99 119 Die studente is aangemoedig om Psalm 117 (NW) te vervul deur ander aan te spoor om ‘Jah te loof’. Ons Afrikaanse psalm- en gesangboek : hoe hy gemaak is en wie hom gemaak het. Description: Digitization of 8 reports published in Huisgenoot 1937 - 1944. PSALMS 25:4 Dalet. 80 20 120 64 16 Thou anointest my head with oil — Or ointment, as the Syriac and Arabic interpreters render it, namely, with aromatic ointments, which were then used in great feasts. 143 Die Here verafsku moordenaars en bedrieërs. 85 108 57 137 81 134 11 (5:12) Maar laat húlle almal bly wees wat by U skuil; laat hulle vir ewig jubel, en beskut U hulle; en laat in U juig die wat u Naam liefhet. 5 (5:6) Die onsinniges sal voor u oë nie standhou nie; U haat al die werkers van ongeregtigheid. Alle regte voorbehou. 60 114 Psalms 30:5 (Afrikaanse Vertaling 1953) Psalms 30:5 - Psalmsing tot eer van die HERE, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam; (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) 中文čeÅ¡tinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog. The Christmas Gnomes Collection. 23 en At Psalm 8:3, 4, David expressed the awe he felt: “When I see your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you have prepared, what is mortal man that you keep him in mind, and the son of earthling man that you take care of him?” Lord, listen to my words. 11 Hulle sal beskaamd staan wat troueloos handel sonder oorsaak. 111 For the director of music. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 89 6 Now this I know: The LORD gives victory to his anointed. 150. He guides me along right paths, bringing honor to his name. 76 In the presence of mine enemies — Who seeing, envying, and fretting at it, are not able to hinder it. 146 (5:2). 138 3 Psalm 5 - For the director of music. Tax included. Sela. 149 Psalm 150 gesing deur die Gereformeerde Kerk Rietvallei in die erediens op 13 November 2016. R 410.00. 5:1 Vir die musiekleier; met fluite. It begins with praise to God in Zion (verse 1), a setting which continues through verse 4. Share Share on Facebook Tweet Tweet on Twitter Pin it Pin on Pinterest. 91 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. 83 54 124 88 Hulp kom net van die Here af 'n Psalm van Dawid toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. 100 Help my om u wil te doen Vir die koorleier: met fluitspel. 5:4 In die môre, HERE, sal U my stem hoor; in die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. New American Standard Bible You have enclosed me behind and before, And laid Your hand upon me. 136 Tot U, o HERE, hef ek my siel op. For the LORD is good and his love endures forever; his faithfulness continues through all generations. 2 (5:3) Gee ag op die stem van my hulpgeroep, my Koning en my God, want tot U bid ek. Statement of Faith | 145 3 Lord, in the morning you hear my voice. PSALMS 55:5 My hart krimp inmekaar in my binneste, en verskrikkinge van die dood het op my geval. Afrikaanse gesange -- 6. A psalm of David. 58 84 Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 101 To the chief Musician with wind instruments (with flutes), A Psalm of David. 78 22 9 56 42 'n Psalm van Dawid. While we can't be The English for Psalm is psalm. 43 62 133 The titles “my King” and “my God” (verse 2), are rich with meaning: David, though a king himself, is subject to another; and the Creator-God who made him is his personal God. 4 30 PSALMS 25:2 Bet. King James Bible Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me. 29 Luister tog na my woorde, Here,hoor hoe ek sug. 142 24 We Also Recommend. 49 Jeremia 1:4-5 Ek het jou reeds uitgekies voor die begin van die wêreld. He who walks uprightly,And works righteousness,And speaks the truth in his heart;He who does not backbite with his tongue,Nor does evil to his neighbor,Nor does he take up a reproach against his friend;a. 67 113 2 Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. The refrain (of verses 5 and 11), marks the psalm into two distinct sections: his petition and lament (verses 1-5), and his trust and thanksgiving (verses 6-11). Sale price $23.00 $23.00 Regular price $30.00 $30.00. Maar laat almal wat by U skuil, bly wees. Hear my cry for help, my King and my God, for to you I pray. 86 PSALMS 25:1 'n Psalm van Dawid. Ek het so baie vyande, Here!Baie kom in opstand teen my. 3 (5:4) In die môre, HERE, sal U my stem hoor; in die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. 50 135 130 Files in this item.

Canadian Appliances Source, How Many Calories In Baby Dutch Yellow Potatoes, Cms School Reopening, Kettle Corn Calories Per Cup, Samsung Mg14h3020cm Trim Kit, Acknowledgement Email Reply Sample, Alabama Gag Grouper Season 2020, Healthcare Facilities Accreditation Program, Pathfinder: Kingmaker Baneful Bog,